W świecie aksjologii, polityki i kultury

Ebook

WydanieKatowice 2018
Uwaga: odtworzenie pliku może wymagać dodatkowego oprogramowania
12,00 zł
Do rąk czytelników oddajemy książkę W świecie aksjologii, polityki i kultury. Studenci wobec mediów (na podstawie badań empirycznych), która jest owocem eksploracji przeprowadzonych przez pracowników Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. O ile analizy odnoszące się do postaw młodzieży, w tym akademickiej, nie należą do rzadkich, o czym przekonuje nas obszerna literatura na ten temat, o tyle próba pokazania wspomnianych postaw w kontekście szeroko rozumianego świata mediów wnosi niewątpliwie nowy wątek do badań naukowych. Mimo licznych publikacji wyników badań empirycznych w tym zakresie nie ma wątpliwości, że warto podejmować kolejne prace badawcze nad opisem postaw obecnych w środowiskach akademickich, aby coraz wnikliwej ukazywać i analizować występowanie w nich trwałych tendencji. Prezentowane badania zostały przeprowadzone w latach 2016-2017 i miały charakter pilotażowy. Była to bowiem pierwsza w naszym środowisku próba empirycznego poszukiwania odpowiedzi na pytania o styk mediów i postaw zajmowanych przez respondentów, a ściślej przez studentów pierwszego roku śląskich uczelni. Narzędziem analizy stał się kwestionariusz ankiety opracowany przez pracowników katedry, którego struktura zbiegła się ze strukturą niniejszej publikacji. Celom pracy autorzy podporządkowali następującą jej budowę: zagadnienia aksjologiczne poruszają w autorskich rozdziałach Aleksandra Pethe i Rafał Śpiewak (Postawy studentów wobec wartości; Moralność studentów), o preferencjach politycznych młodych i ich postawie wobec mediów pisze Marek Łuczak (Studenci a polityka; Media w opinii badanych), z kolei problematykę kulturową podejmuje Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak (Studenci a media – praktyki korzystania z cyfrowych treści kulturowych). Opracowanie statystyczne powstało przy współudziale Barbary Filipczyk i Bogny Zacny.
Więcej informacji
Rodzaje plików Ebook
Wydanie Katowice 2018
ISBN 978-83-7875-515-9
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Format pliku pdf
Napisz własną recenzję
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać Recenzje. Proszę Zaloguj się lub Załóż konto
Inne pozycje wydawnictwa Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach