Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

Ebook

Uwaga: odtworzenie pliku może wymagać dodatkowego oprogramowania
169,00 zł
Publikacja zawiera kompleksowe ujęcie problematyki prawnej ochrony danych osobowych, jest komentarzem zarówno do przepisów unijnych, jak i krajowych. Szczegółowo zaprezentowane zostały m.in.: • zasady przetwarzania danych osobowych i podstawy dopuszczalności przetwarzania danych, • uprawnienia osób, których dane są poddawane przetwarzaniu, • obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających, • status i zadania inspektora ochrony danych, • odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych. Autor kompleksowo omówił również regulacje zawarte w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, w tym: • postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wyjątki od obowiązku informowania przewidziane dla podmiotów publicznych, • postępowanie w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych. W drugim wydaniu komentarza uwzględniono przepisy szczególne dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w wielu regulacjach ustawowych, w tym m.in. zmienione lub dodane ustawą z 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Zawarto również dwa sprostowania do unijnego rozporządzenia. Publikacja uwzględnia także najnowsze orzeczenia sądowe i decyzje oraz stanowiska organu nadzorczego, dokumenty Europejskiej Rady Ochrony Danych. Komentarz jest przeznaczony dla adwokatów, radców prawnych i sędziów, a także administratorów, podmiotów przetwarzających i inspektorów ochrony danych. Będzie przydatny pracownikom administracji oraz przedsiębiorcom przetwarzającym dane osobowe. Zainteresuje również osoby zajmujące się prawem ochrony danych osobowych na płaszczyźnie naukowej.
Więcej informacji
Rodzaje plików Ebook
ISBN 978-83-8246-967-7
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA
Format pliku pdf
Napisz własną recenzję
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać Recenzje. Proszę Zaloguj się lub Załóż konto
Inne pozycje wydawnictwa Wolters Kluwer Polska SA