Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta - hybrydyzacja rozwoju

Ebook

WydanieKatowice 2017
Uwaga: odtworzenie pliku może wymagać dodatkowego oprogramowania
15,00 zł
Osiągnięcie dynamicznego wzrostu gospodarczego determinowane jest szybkością tworzenia nowych lub ponowną integracją istniejących łańcuchów produkcji w wymiarze globalnym. Sprawność tego procesu zależy od zdolności do: łączenia istniejących działalności z nowymi technologiami, rozwijania nowych elementów łańcuchów wartości, poszukiwania miejsc zapewniających wysoką wartość dodaną, dostosowania produktów do obecnych trendów rynkowych i zmian społecznych, a także zdobywania nowych rynków zbytu. Tworzenie w takich warunkach podstaw do rozwoju społeczności lokalnej, przedsiębiorstw czy miast oznacza dążenie do uzyskania różnorodności funkcjonalnej, tworzenia rozwiązań wykazujących się elastycznością w relacji do zmieniających się potrzeb. Pojawiający się w konsekwencji wzrost gęstości funkcji, można przyrównać do hybrydowych czy też patchworkowych przemian, dokonujących się w przestrzeni współczesnych miast. Hybrydyzacja to wyjście poza stereotyp. To proces wielowymiarowy, rozwijający się w licznych rzeczywistościach, będący alternatywą dla paradygmatu rozwoju spolaryzowanego, ale także dla rozwoju zrównoważonego. Mając na uwadze powyższe, opracowania zawarte w publikacji zostały ujęte w ramach trzech wątków tematycznych. Pierwszy odnosi się do generalnego ujęcia kategorii hybrydyzacji rozwoju jako efektu współczesnych procesów rozwoju społeczno-gospodarczego miast. Drugi wątek tematyczny nawiązuje do zagadnień nowych kierunków rozwoju miast. Ostatni wątek tematyczny publikacji obejmuje przegląd wybranych nowych mechanizmów rozwoju miast.
Więcej informacji
Rodzaje plików Ebook
Wydanie Katowice 2017
ISBN 978-83-7875-377-3
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Format pliku pdf
Napisz własną recenzję
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać Recenzje. Proszę Zaloguj się lub Załóż konto
Inne pozycje wydawnictwa Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach