Kodeks spółek handlowych. Komentarz t. I i II

Ebook

Uwaga: odtworzenie pliku może wymagać dodatkowego oprogramowania
390,00 zł
Książka stanowi szczegółowy komentarz do przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych, w którym nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce. W 17. wydaniu zawarto omówienie nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej – autorstwa dr hab. Małgorzaty Dumkiewicz, prof. UMCS. Uwzględniono również zmiany do kodeksu wprowadzone m.in. ustawami: • z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.); • z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.); • z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.); • z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 737 ze zm.); • z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.). Zaprezentowano i omówiono także najnowsze orzeczenia sądów z zakresu prawa spółek oraz aktualną literaturę przedmiotu. Publikacja jest przeznaczona zarówno dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie spółek, jak i przedstawicieli nauki prawa handlowego.
Więcej informacji
Rodzaje plików Ebook
ISBN 978-83-8246-970-7
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA
Format pliku pdf
Napisz własną recenzję
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać Recenzje. Proszę Zaloguj się lub Załóż konto
Inne pozycje wydawnictwa Wolters Kluwer Polska SA